All Collections
Omniboost Accounting Integrations
Verschil tussen journaalposten gebaseerd op consumed of closed omzet
Verschil tussen journaalposten gebaseerd op consumed of closed omzet
Patrick Gilde avatar
Written by Patrick Gilde
Updated over a week ago

In MEWS is er een verschil tussen consumed omzet (geconsumeerde omzet) of closed omzet (omzet van de gemaakte bills en invoices). In dit artikel wordt het verschil uitgelegd.

Consumed flow:

Wij halen de geconsumeerde omzet op uit MEWS. Voorbeeld: als er een reservering is van 5 dagen dan heb je op elk van deze dagen kameromzet in onze journaalpost. Ook wanneer er wordt gedineerd in het restaurant wordt deze omzet doorgezet op de dag van consumptie. De BTW wordt ook verwerkt op basis van deze geconsumeerde omzet. De betalingen worden doorgezet op de dag dat deze worden geregistreerd in MEWS. Al deze informatie wordt elke dag doorgezet als memoriaal journaalpost (voor Belgische klanten in het diversen dagboek).

Closed bills flow:

Wij halen de omzet uit MEWS gebaseerd op de bills en invoices. Voorbeeld: als er een reservering is van 5 dagen dan wordt de omzet pas doorgezet als de reservering gesloten wordt en de bill/invoice wordt opgesteld. Als de bill op 1 februari wordt gemaakt dan zal de omzet van die reservering uit januari dus in februari in de boekhouding worden verwerkt. BTW wordt ook verwerkt als de bill/invoice wordt opgesteld. De betalingen van deze bills kunnen ook worden doorgezet. Er zijn twee opties voor een closed bills integratie:

  1. We maken elke dag een memoriaal journaalpost (diversen dagboek in België) met daarin de omzet, btw en betalingen van de op die dag gemaakte bills en invoices.

  2. We sturen alle individuele bills en invoices door in het verkoopdagboek. Deze worden dus als debiteur aangemaakt en de omzet en btw wordt per factuur verwerkt. Betalingen kunnen ook worden doorgezet. Dit gebeurt dan meestal via het dagboek memoriaal.

NB, afhankelijk van het boekhoudpakket kan het zijn dat de manier van informatieverwerking in het boekhoudpakket afwijkt van wat er in dit artikel beschreven wordt. Mocht je vragen hebben over de journaalposten, stuur dan een email naar support@omniboost.io.

Did this answer your question?