All Collections
Omniboost Accounting Onboarding
Yuki access key en administration id opzoeken
Yuki access key en administration id opzoeken
Leon Bogaert avatar
Written by Leon Bogaert
Updated over a week ago

Klink op de knop linksboven in het Yuki startscherm: 

Klik op 'Mijn domein':

Vervolgens op 'Webservices':
​ 

Vervolgens zie je de Yuki access key en administration id:

Did this answer your question?